Categories

Viladomy Na Celně

01.10.2013

Obytná výstavba Na Celně je situována na okraj souvislé zástavby Mladé Boleslavi do lokality, kde přírodní park plynule přechází do krajinného prostředí obklopující urbanizovaný prostor města. Domy budou stát mimo rušný život a hemžení lidského sídla a přitom v dosahu historického centra, služeb, obchodních center, škol a veškerého občanského vybavení, a to po několika minutách pěší chůze

Viladomy Na Celně

Také k  možnostem hromadné i individuální rekreace nebude daleko: rozsáhlý park s tenisovými kurty, přímý výjezd na kole do okolí města, blízkost akvaparku a fotbalového hřiště. Zároveň je z lokality dobré automobilové napojení na dopravní síť města i k rychlostní komunikaci Praha – Turnov (zejména pod vybudování jihovýchodní tangenty).

Viladům jako takový spojuje výhody bydlení v rodinném domě a bytu. Pobytové terasy a zahrady okolo domů, intimní prostředí sdílené jen několika málo sousedy, automobil v uzavřeném předprostoru a zároveň málo starostí s údržbou a péčí o pozemek, menší provozní náklady a investice. Tři nové domy Na Celně budou obsahovat 4 až 6 bytů o různých skladbách a velikostech. K jejich výbavě budou vždy patřit terasy nebo balkóny podle umístění bytové jednotky. Samozřejmostí jsou samostatné sklepní kóje pro uložení osobních věcí. Architektura objektů je ovlivněna snahou včlenit se nenásilně do svého okolí, je zde hojně použito dřevěných obkladů a obecně přírodních materiálů. Zdravé prostředí je dáno použitím zděné technologie z keramických bloků a bohatým prosklením obytných místností. Domy navazují na slavnou tradici příměstských mladoboleslavských vil, rovněž ale svým technickým a výtvarným řešením hledí do budoucnosti: dokonalé zateplení a hospodárné využití energií dovolí použít jako zdroj topný zdroj tepelná čerpadla, tvarování hmot objektů a jejich progresivní detaily odpovídají současným trendům ve stavebnictví a architektuře.

Jednou větou: klid přírody a přitom několik minut od centra, individuální bydlení za cenu běžného bytu, tradiční materiály v moderní podobě…